Energetické ostrovy

95% účinnost

Mikrogenerační jednotka (turbína) – model zapojení


 1. 1 TURBÍNA
 2. 2 AKU NÁDOBA
 3. 3 TOPNÁ SOUSTAVA
 4. 4 ODTAH SPALIN
 5. 5 HRANICE NAXON


V rámci realizace projektu dodavatel zajistí:

 • Analýzu stávajícího stavu
 • Návrh optimálního řešení – projekt
 • Realizaci projektu
 • Generální dodávku
 • Projektový management
 • Provozní garance v případě poruchy
  •    Rozdílné úrovně zabezpečení (non-stop , do 12h, do 1 prac. dne)
 • Záruční a pozáruční servis, údržba po celou dobu životnosti jednotky
 • Servisní a technický management (7/24 dálkový monitoring, diagnostika, up-grade apod.) po celou dobu životnosti jednotky

Srovnání – trendy vývoje nákladů vs. ceny komodity

Vývoj nákladů na spotřebu (GJ) tepla a teplé vody – bytový dům       Cenový vývoj zemního plynu YTD – cena v USD za GJ


Moderní způsob financování

Snižování energetické náročnosti metodou EPC

(Energy Performance Contracting) je komplexním řešením pro energetickou a provozní efektivitu budov s garantovaným výsledkem.

EPC umožňuje realizovat úspory nákladů v energetickém hospodářství bez nutnosti vynaložení vlastních investičních nákladů v době instalace.


Garance úspor

Od počátku realizace úsporných opatření až do konce projektu jsou veškerá realizovaná opatření financována na základě dosažených úspor.


Partnerství na projektu přináší:

 • Perspektivní a dlouhodobou obchodní příležitost
  • Vysoký potenciál trhu jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru
 • Vysoce ziskový obchodní model
  • S ohledem na cenový vývoj (opačný trend ceny externí dodávky tepla vs.nákupní cena komodity)
  • V současných cenách -> 50% úspory nákladů pro zákazníka
  • Při financování modelem EPC při investici 5 mil. Kč -> návratnost investice do 5 let (modelový příklad)
 • Dodatečné výnosy resp. úspory – prodej nadbytečné el. energie do „sítě“
 • Vzhledem inovativnosti produktu -> silné mediální a PR pokrytí