EPC pro zákazníka nabízí:

  • Modernizaci technického zařízení budov
  • Snížení nákladů na spotřebu energie
  • Zvýšení spolehlivosti
  • Zvýšení hodnoty majetku
  • Snížení znečištění životního prostředí
  • Minimalizaci investičních rizik
  • Zabezpečení financování
  • Garanci dlouhodobé efektivity provozu