NAXON s.r.o. je rozdělena do divizí, kde každá je ve své oblasti vysoce odborně fundovaná a poskytuje nejlepší služby. Naši zaměstnanci jsou školeni, aby mohla být klientům poskytnuta nejvyšší kvalita odbornosti i služeb.

Naše vize

Naším primárním cílem je poskytovat komplexní služby klientům tak, aby jejich záměr byl naplněn a to včas a kvalitně. Dále poskytujeme služby začínajícím podnikatelům, malým a středním firmám s cílem pomoci jim dosáhnout jejich zamýšleného cíle, existujícím subjektům vytvořit podmínky pro jejich stabilizaci nebo expanzi. Zároveň tím přispívat ke kultivaci podnikatelské prostředí, aby se stalo sebevědomím odvětvím v rámci ekonomického komplexu v České republice.

Profil společnosti

Společnost NAXON byla založena v roce 2001. Dnes pro ni pracuje řada odborníků s letitou praxí a zkušenostmi jak z podnikatelského prostředí, tak i z veřejné zprávy. Tento krok umožňuje komplexní posouzení daného problému a tím pádem nabídnout řešení „šité na míru“ (tailor made) pro každý konkrétní problém.

V současné době finanční divize též aktivně podporuje podnikatelské subjekty finanční asistencí tak, aby byly podpořeny produkty a projekty s vysokým růstovým potenciálem. V portfoliu aktivit je též vyhledávání a rozvoj produktů a oborů, které NAXON považuje za budoucí hvězdy s vysokou přidanou hodnotou a zajišťuje jejich uvádění na trh prostřednictvím vlastních společností.

Služby

  • Právní služby
  • Rozhodčí řízení
  • Služby v energetice
  • Poradenství v pojišťovnictví